Halal maso – pro muslimy povolené maso ze zvířete, které bylo usmrceno rituální porážkou zvanou dhabíha (ذبيحة). Při porážce by zvíře mělo být položeno na zem směrem ke Kábě a zabito podříznutím hrdla jedním tahem nože, při kterém dojde k přetnutí tepny, jež zásobuje mozek krví.